Наземная техника Италии

Материал из War Thunder Wiki
Перейти к: навигация, поиск
Исследуемая техника Премиумная техника
I ранг
Item own.png
AB41
it_ab_41.png
Arrow.png
Item own.png
L6/40
it_l6.png
Arrow_tail.png
Arrow_center.png
Arrow_head.png
Item own.png
M13/40 (I)
it_m13_40_serie_1.png
Arrow.png
Item own.png
M13/40 (III)
it_m13_40_serie_3.png
M13/40 I/III
it_m13_40_group.png
Arrow.png
Item own.png
M14/41
it_m14_41.png
Arrow_tail.png
Arrow_center.png
Arrow_head.png
Item own.png
AS42
it_as_42_metropolitana.png
Arrow_tail.png
Arrow_center.png
Arrow_center_small.png
Arrow_center.png
Arrow_head.png
Item own.png
L3/33 CC
it_l3_cc.png
Arrow.png
Item own.png
M11/39
it_m11_39.png
Arrow.png
Item own.png
47/32 L40
it_semovente_l40.png
Arrow.png
Item prem.png
M13/40 (II)
it_m13_40_serie_2.png
II ранг
Item own.png
AB43
it_ab_43.png
Arrow.png
Item own.png
90/53 M41M
it_semovente_m41m_90.png
Arrow.png
Item own.png
M15/42
it_m15_42.png
Arrow.png
Item own.png
P40
it_p_40.png
Arrow.png
Item own.png
R3 T20 FA-HS
it_oto_r3_t20_fa.png
Arrow_tail.png
Arrow_center.png
Arrow_head.png
Item own.png
75/18 M41
it_semovente_m41_75_18.png
Arrow.png
Item own.png
75/32 M41
it_semovente_m41_75_32.png
M41 (75/18 75/32)
it_semovente_m41_group.png
Arrow.png
Item own.png
75/34 M42
it_semovente_m42_75_34.png
Arrow.png
Item prem.png
P40 "G.C. Leoncello"
it_p_26_40.png
III ранг
Item own.png
Breda 501
it_semovente_breda_501.png
Arrow_tail.png
Arrow_center.png
Arrow_head.png
Item own.png
M4 Tipo IC
it_sherman_vii.png
Arrow_tail.png
Arrow_center.png
Arrow_head.png
Item own.png
M42 Contraereo
it_m15_42_contraereo.png
Arrow_tail.png
Arrow_center.png
Arrow_head.png
Item own.png
105/25 M43
it_semovente_m43_105.png
Arrow.png
Item own.png
75/34 M43
it_semovente_m43_75_34.png
Arrow.png
Item own.png
75/46 M43
it_semovente_m43_75_46.png
M43 (75/34 75/46)
it_semovente_m43_group.png
Arrow.png
Item prem.png
105/25 M43 "G.C.Leoncello"
it_semovente_m43_105_leoncello.png
IV ранг
Item own.png
FIAT 6614
it_fiat_6614_106sr.png
Arrow.png
Item own.png
R3 T106 FA
it_oto_r3_106sr.png
Arrow.png
Item own.png
M26A1
it_m26a1_pershing.png
Arrow_tail.png
Arrow_center.png
Arrow_head.png
Arrow_tail.png
Arrow_center.png
Arrow_center.png
Arrow_head.png
Item own.png
M36B1
it_m36b1.png
Arrow_tail.png
Arrow_center.png
Arrow_head.png
Item prem.png
M26 "D.C.Ariete"
it_m26_ariete.png
V ранг
Item own.png
AUBL/74
it_fiat_6616_cockerill.png
Arrow.png
Item own.png
Centauro
it_b1_centauro.png
Arrow.png
Item own.png
M47 (105/55)
it_m47_105.png
Arrow.png
Item own.png
OF-40
it_of_40_mk_1.png
Arrow.png
Item own.png
SIDAM 25
it_otobreda_sidam_25.png
Arrow_tail.png
Arrow_center.png
Arrow_head.png
Item own.png
M113A1 (TOW)
it_m113a1_tow.png
Item prem.png
M60A1 "D.C.Ariete"
it_m60a1_ariete.png
VI ранг
Item own.png
Centauro ROMOR
it_b1_centauro_romor.png
Item own.png
OF-40 Mk.2A
it_of_40_mk_2a.png
Arrow.png
Item own.png
Ariete (P)
it_c1_ariete_preserie.png


Item own.png
OTOMATIC
it_otomatic.png