Наземная техника Японии

Материал из War Thunder Wiki
Перейти к: навигация, поиск
Исследуемая техника Премиумная техника
I ранг
Item own.png
Ke-Ni
jp_type_98_ke_ni.png
Arrow.png
Item own.png
Ka-Mi
jp_type_2_ka_mi.png
Arrow_tail.png
Arrow_center.png
Arrow_head.png
Item own.png
I-Go Ko
jp_type_89b_i_go_otsu.png
Arrow.png
Item own.png
Chi-Ha
jp_type_97_chi_ha.png
Arrow.png
Item own.png
Chi-Ha Kai
jp_type_97_kai.png
Arrow.png
Item own.png
Ho-Ro
jp_type_4_ho_ro.png
Arrow_tail.png
Arrow_center.png
Arrow_center_small.png
Arrow_center.png
Arrow_head.png
Item own.png
Type 94
jp_type_94.png
Arrow_tail.png
Arrow_center.png
Arrow_center_small.png
Arrow_center.png
Arrow_head.png
Item prem.png
Ha-Go Commander
jp_type_95_ha_go_commander.png
Item prem.png
Ro-Go
jp_type_95_heavy.png
Item own.png
Ha-Go
jp_type_95_ha_go.png
II ранг
Arrow_tail.png
Arrow_center.png
Arrow_center_small.png
Arrow_center.png
Arrow_center.png
Arrow_head.png
Item own.png
Ho-I
jp_type_2_ho_i.png
Arrow.png
Item own.png
Chi-He
jp_type_1_chi_he.png
Arrow.png
Item own.png
Chi-Nu
jp_type_3_chi_nu.png
Arrow.png
Item own.png
Ho-Ni I
jp_type_3_ho_ni_i.png
Arrow.png
Item own.png
Ho-Ni III
jp_type_3_ho_ni_iii.png
Arrow_tail.png
Arrow_center.png
Arrow_head.png
Item own.png
Ta-Se
jp_type_98_ta_se.png
Arrow_tail.png
Arrow_center.png
Arrow_center_small.png
Arrow_center.png
Arrow_head.png
Item prem.png
Chi-Ha Short Gun
jp_type_97_chi_ha_12cm.png
III ранг
Item own.png
▅M24
jp_m24_chaffee.png
Arrow.png
Item own.png
▅M4A3 (76) W
jp_m4a3e8_76w_sherman.png
Arrow_tail.png
Arrow_center.png
Arrow_head.png
Item own.png
Chi-To
jp_type_4_chi_to.png
Arrow.png
Item own.png
Chi-To Late
jp_type_4_chi_to_late.png
Arrow.png
Item own.png
Chi-Ri II
jp_type_5_chi_ri.png
Arrow.png
Item own.png
Na-To
jp_type_5_na_to.png
Arrow_tail.png
Arrow_center.png
Arrow_center_small.png
Arrow_center.png
Arrow_head.png
Item own.png
So-Ki
jp_type_95_so_ki.png
Arrow_tail.png
Arrow_center.png
Arrow_center_small.png
Arrow_center.png
Arrow_head.png
Item prem.png
Chi-Nu II
jp_type_3_chi_nu_75cm_type_5.png
Item prem.png
▅Heavy Tank No.6
jp_pzkpfw_vi_ausf_e_tiger.png
IV ранг
Item own.png
▅M41A1
jp_m41_walker_bulldog.png
Arrow.png
Item own.png
Type 60 SPRG (C)
jp_type_60_sprg.png
Arrow.png
Item own.png
ST-A1
jp_st_a1.png
Arrow.png
Item own.png
ST-A2
jp_st_a2.png
ST-A
jp_st_group.png
Arrow.png
Item own.png
Type 61
jp_type_61.png
Arrow.png
Item own.png
Ho-Ri Production
jp_type_5_ho_ri_production.png
Item own.png
▅M42
jp_m42_duster.png
Arrow_tail.png
Arrow_center.png
Arrow_head.png
Item prem.png
Ho-Ri Prototype
jp_type_5_ho_ri_prototype.png
V ранг
Item own.png
Type 60 ATM
jp_type_60_atm.png
Arrow.png
Item own.png
STB-1
jp_st_b1.png
Arrow.png
Arrow_center.png
Arrow_head.png
Item prem.png
Type 75
jp_type_75_mlrs.png
VI ранг
Item own.png
Type 89
jp_type_89.png
Item own.png
Type 74
jp_type_74.png
Arrow.png
Item own.png
Type 87
jp_type_87.png
Item prem.png
Type 74G
jp_type_74_mod_g_kai.png
VII ранг
Item own.png
Type 90
jp_type_90.png